Skip to main content
Skip table of contents

Práca s projektom

Spustenie projektu

Projekt sa spúšťa tlačidlom Spustiť

a systém vyzve užívateľa na zadanie počtu kusov, ktoré plánuje vyrobiť, teda produkčný cieľ.

Na výber je pokračovať v začatej produkcií a teda zachovať pôvodný stav počítadla, alebo nastaviť nové.

Ďalšie možnosti ovládania sú Pozastaviť produkciu, zastaviť produkciu, alebo preskočiť krok dopredu, alebo dozadu.

Aktuálny krok v zozname krokov je vysvietený a jednotlivý krok sa dá priamo aktivovať cez tlačidlo aktivovať.

Bloková schéma procedurálneho programu

Popis procedurálneho programu

Názov kroku

Funkcia

START

V prípade prihláseného operátora obskakuje nastavovaciu časť.
V prípade prihláseného nastavovača pokračuje na časť nastavenia pracoviska.

Prihlásenie RFID
nastavovača

Čaká na prihlásenie nastavovača.

Doplnenie materiálu
do boxov

Zobrazí pozície pre umiestnenie KLT materiálu s požadovaným číslom.
Samotné nastavenie pozícií si môžete skontrolovať aj v záložke PickToLight v okne WorkManager.

Konfigurácia pracoviska

Zobrazí fotku správneho vyhotovenia pracoviska a rozmiestnenia nástrojov.
Fotka sa nastavuje v okne Studio v časti „Vlastnosti“ daného kroku.

Konfigurácia RIVIT

Zobrazí popis nastavenia a kalibrácie nástrojov RIVIT.
Popis sa nastavuje v okne Studio v časti „Vlastnosti“ daného kroku.

Scrap

Krok vyzýva ku „scrapovaniu“ produktu po nevydarenej procedúre vyhotovenia a zapíše údaj do SQL.

Operátor login

Čaká na prihlásenie operátora.

Product

Zobrazí produktové číslo.

PLACE PRODUCT

Vyzýva k umiestneniu produktu a čaká na potvrdenie detekciou objektu.

CTs STOP

Zastaví všetky RIVIT nástroje z dôvodu neúmyselného nitovania.

Pozícia 1

Vyzýva k umiestnenie spojovacích prvkov na vysvietené pozície.
Taktiež je zobrazená pozícia materiálu projekciou.
Kamerovou kontrolou prítomnosti prvkov ukončí krok.

CT Nitovanie x/y

Spúšťa nitovací nástroj a vyzýva k nitovanie prvého prvku zobrazením projekcie na dané miesto.
Kamera očakáva nástroj v správnej polohe a vtedy zobrazí oranžový status bar projekciou. To je podmienka pre zanitovanie.
Signál z nitovacieho nástroju v spojení s kontrolou prítomnosti nástroja umožní ukončiť krok.

Button, Denied

V prípade zlého nitovania (signál z nitovacieho nástroja / prítomnosť nástroja v pozícií) sa zobrazí projekcia červeného status baru a systém vyzve prihlásenie kompetentnú osobu, ktorá dostane na výber:
Prihlásenie operátora a pokračovanie v procedúre
Stlačenie tlačidla na zariadení UniBox a ukončenie procedúry skokom na krok Scrap.

CT OK

Zobrazenie zeleného status baru a pokračovanie v nitovaní.

Kontrola x/y

Kamerová kontrola pozície a následné vyhodnotenie totožné s nitovaním: Button, Denied / CT OK.

Finished stop CT

Ukončenie procedúry a zastavenie nitovacích nástrojov.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.