Skip to main content
Skip table of contents

Návod na obsluhu softvéru ADMIN4.0 v6

Úvod a popis riešenia

Produktové portfólio ADMIN4.0 tvorí vizuálne štúdio, softvér ktorý ponúka možnosť analyzovať obraz, riadiť procesy a zároveň vizualizovať riadiace značky pomocou laserového projektoru (AR) a tým navádzať operátorov vo výrobe. Je to univerzálny nástroj pre konfiguráciu vizuálnych aplikácií bez nutnosti znalostí programovania. Ponúka štandardné vizuálne riešenia ako aj široké možnosti prispôsobenia na mieru pre potreby zákazníka. Portfólio tvorí taktiež svetelné navádzanie vychystávania materiálu pri montážnych operáciách a skladovom manažmente, ktorý je súčasťou produktového portfólia ADMIN4.0.

Čo je to ADMIN4.0

Je to komplexný software určený pre manufaktúrnu výrobu naprieč celým priemyselným spektrom. Rieši otázky kvality a nastavuje efektívne procesy v spojení s ľudským faktorom:

  • zefektívnenie výrobných procesov

  • zvyšovanie kvality výrobkov a spokojnosti zákazníkov

  • znižovanie nárokov na pracovníkov a zavádzania pracovníkov do výroby

  • znižovanie nákladov na reklamácie a opravy

ADMIN4.0 je užívateľský program umožňujúci konfiguráciu funkčných riešení bez znalosti programovania. Poskytuje komfortné nastavenie efektívnych a kontrolných procesov pre manufaktúru v oblasti manuálnej výroby, kontroly výrobkov, skladov a bezpečnosti.

Hlavné funkčné prvky ADMIN4.0

  • Vizuálne navádzanie video-projektorom, alebo laserovým projektorom

  • 2D a 3D spracovanie obrazu a vizuálna inšpekcia kvality

  • 3D skenovanie objektov a analýza tvarov

  • Riadenie toku materiálu na pracovisku a zásobovanie

  • Robotika a konfigurácia robotických ramien v spolupráci s človekom

  • Zaznamenávanie, analýza a spracovanie výrobných dát

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.