Skip to main content
Skip table of contents

Núdzové zastavenie, zastavenie a pozastavenie prevádzky

Núdzové zastavenie

Núdzové zastavenie, v tomto prípade otočenie Hlavného vypínaču z polohy 1 do polohy 0 okamžite zastaví a vypne zariadenie (obe pracoviská). Hlavný vypínač je umiestnený na NN – elektrickom rozvádzači 20QP1 Pracoviska 1. Núdzové zastavenie technológie nitovania je umiestnené na vyhodnocovacej stanici RIVIT Controlriv 4.0 master – CT1. Núdzové zastavenie slúži na zastavenie zariadenia v nebezpečenstve, alebo v prípade možnosti ublíženia na zdraví.

Opätovné uvedenie do prevádzky sa smie vykonať až vtedy, keď nebezpečenstvo pominie!
Postupujte podľa návodu v kapitole: „6.1 Zapnutie zariadenia (pracovísk) do prevádzkového stavu“.

Zastavenie prevádzky

Zastaviť/ukončiť prevádzku v automatike smie zoraďovač ako aj operátor kliknutím na tlačidlo „Zastaviť“ vo „Work manager“. Podmienkou pre opätovné uvedenie do prevádzky je kliknutie tlačidla „Štart“ vo „Work manager“. V tomto prípade musí zoraďovač prejsť celý proces nastavení ako bolo popísané v bodoch postupu pre zoraďovača pred výrobou a zaručiť sa za správne nastavenie.

Pozastavenie prevádzky

V prípade že, je potreba pozastaviť prevádzku (napr. pracovná prestávka) obsluha klikne na tlačidlo „Pozastaviť“ vo „Work manager“. Podmienkou pre uvedenie do prevádzky je kliknutie tlačidla „Štart“ vo „Work manager“. Výroba pokračuje bez nutnosti čokoľvek meniť v nastaveniach.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.