Skip to main content
Skip table of contents

SQL inštalácia

Krok 1: Nainštalovať a nastaviť SQL

  • Podľa http://readme.md (riadiť sa presne podľa toho, prečítať až do konca a potom sa vrátiť sem)..


Krok 2: Otestovať prihlásenie

  • <meno firmy>@smartvision.eu/<meno firmy>Password!


Krok 3: Nastaviť docker

  • Aby sa kontajnery spúšťali spolu s Windows tak v powerShell treba nastaviť:

  1. Spustiť všetky kontajnery: frontend, server, db

  2. docker update –restart unless-stopped smartvision-frontend

  3. docker update –restart unless-stopped smartvision-server

  4. docker update –restart unless-stopped smartvision-db


Krok 4: Nastaviť DockerDesktop

  • V DockerDesktop Settings -> General zakliknúť Start Docker Desktop when you log in

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.