Skip to main content
Skip table of contents

Photogrammetry - How To

Rekonštrukcia 3D modelu z 2D obrazu

Skladanie 2D obrázkov do 3D modelu sa nazýva fotogrametria a umožňuje vytvoriť 3D model len na základe obrázkov objektu vytvorených 2D kamerou v postupnosti kopírujúcej pomyselné prstence okolo skenovaného objektu.

Presnosť je závislá od množstva detailov zachytených kamerou a ich dobrou viditeľnosťou. Je potrebné zabezpečiť homogénne osvetlenie bez priamych prepalov svetlom.


Skutočný objekt


Zrekonštruovaný model v 3D

2D dataset obrázkov

Výhoda rekonštrukcie je nenáročnosť na hardvér a rýchlosť spracovania dát oproti 3D skenovaniu. Nevýhody sú značné obmedzenia v presnosti a nedokonalosť rekonštrukcie rovných plôch bez náznaku textúry.


Zlá rekonštrukcia kolesa kladky z dôsledku nedostatku textúry, tvarov a príznakov na jej povrchu, prípadne ak je materiál vysokého lesku a odraz na ňom sa mení z dôsledku odrazu okolia.


Naopak, na textúrovaných tvaroch je dosiahnuteľná vysoká presnosť.


Rovné plochy bez textúry sú kritické pre rekonštrukciu.
Pre zvýšenie presnosti rekonštrukcie je možné umiestniť do kalibračné značky uľahčujúce spájanie obrázkov na nevýrazných povrchoch a objektoch.

Samotné skenovanie je možné uskutočniť pomocou fotiek, alebo videa v prstencovom pohybe a jednotlivých úrovniach. Pri fotení je potrebné rozdeliť prstenec aspoň na 10 až 20 pohľadov v 360 stupňoch a prstence aplikovať v piatich vrstvách kde prvá vrstva je kolmý pohľad z hora a posledná vrstva je vodorovný pohľad s podložkou.

Pri vytváraní videa je dôležitý pomalý pohyb aby sa nevytvárali rozmazané snímky.

Vždy si skontrolujte nastavenie kamery a jej rozlíšenia pre video, alebo fotky. Čím vyššie tým lepšie.


Miesta skenovaného objektu, ktoré vyžadujúce zvýšený detail je potrebné odfotiť z bližšia a viacerých pohľadov opisujúcich detail zameraného tvaru. Je dôležité sa vyvarovať záberom obsahujúcim len detail bez okolia, čo zamedzí rozpoznaniu príznakov spájania obrázkov.


Detail zamerania sa na náročnejšie tvary.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.