Skip to main content
Skip table of contents

ADMIN Web control

Krok 1: Spustiť všetky Docker kontajnery


Krok 2: Spustiť v ADMIN Web Server

  • port: 55555 a zaškrtnúť automatické spúšťanie Settings → Remote → Web Server → Start


Krok 3: Otvoriť localhost

  • Otvoriť localhost:4000 → Menu a skúsiť ovládať procedúru


Krok 4: Čo robiť v prípade nefunkčnosti

V prípade nefunkčnosti stlačiť F12 a pozrieť čo sa vypisuje:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.